UVOD

Ovim uslovima korišćenja online rezervacije (dalje u tekstu: Uslovi korišćenja) propisani su opšti uslovi korišćenja ove usluge koja korisnicima (dalje u tekstu: “Korisnik” ili “Kupac”) omogućava rezervaciju termina I broj mesta u našem objektu.

Rezervacijom online na internet stranici kao neregistrovani korisnik, prihvatate ove Uslove korišćenja.

Pružalac usluge je kompanija Belaga Management doo, ogranak Hotel Hilton Beograd, adresa Kralja Milana 35, matični broj: 21064572, PIB: 108772337 (u daljem tekstu Prodavac ).

1. Upotreba Internet sajta

Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu "Sajt") je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstaviti kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzeti isključivo za ličnu, nekomerciajlnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Informacije na ovom sajtu imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet. Sve savete i/ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko sajta prihvatate na sopstveni rizik.

1.1 Sadržaj sajta

Sajt kao i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su kompanije Belaga Management doo (u daljem tekstu "Kompanija") ili kompanija sa kojima je ona povezana, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena. Upotreba sajta skyloungebelgrade.rs dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:

Sajt u pojedinim delovima poziva korisnike da dostave svoj sadržaj koji će biti prikazan na ovom i/ili drugim sajtovima ("dostavljeni sadržaj").
Sajt može sadržati razne akcije u kojima skyloungebelgrade.rs poziva korisnike da dostave svoj sadržaj za prikazivanje na ovom i drugim sajtovima kojima ona upravlja ("dostavljeni sadržaj"). Svaki dostavljeni sadržaj mora biti u skladu sa važećim pravilima akcije.

Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti kompanije Belaga Management doo.

Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povređuju prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, prost, ili na bilo koji način podstiče na krivično delo, protivzakonito delovanje ili ono koje poziva na građansku odgovornost. Kompanija zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe.
Zabranjeno je svako korišćenja sajta radi prodaje proizvoda ili preporučivanja usluga korisnika ili trećih lica.
Zabranjeno je postavljanje ili transmisija virusa i svih kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom, kao i Prodavcu i trećim licima pričiniti štetu bilo koje vrste.

1.2 Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite Belaga Management doo ima pravo da (ali ne i obavezu) proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt.

Belaga Management doo može učiniti sve ili nešto od navedenog:

 • da nadgleda dostavljene sadržaje;
 • da dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi;
 • da nadgleda, filtrira i briše dostavljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje);
 • učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite kompanije ili usklađivanja sa pravnim normama;

Kompanija Belaga Management doo kao i kompanije sa kojima je povezana nemaju kontrolu nad niti će biti odgovorne za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica.
Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

1.3 Linkovi sajtova trećih lica

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i Belaga Management doo ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

 • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
 • Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
 • Sadrže klevete, vređaju;
 • Povređuju pravo intelektualne svojine;
 • Su u suprotnosti sa zakonom na bilo koji način.

2. Obrada ličnih podataka

Podatak o ličnosti  je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu potrebni su nam Vaši lični podaci - Vaše ime i prezime, puna adresa, e-mail adresa, telefon i IP adresa vašeg računara. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam uradimo rezervaciju, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu rezervacije.

Zaštiti privatnosti naših kupaca pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informisati Vas o obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka kao korisnika naših usluga online rezervacije.

Prikupljamo samo neophodne lične podatke potrebne za realizaciju rezervacije i te podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u svrhu u koju su lični podaci dani, i u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dati te u svemu sa podacima postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018). Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko Kupac nije dao pristanak za navedeno.

Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na kontakt:064859 3739. Kontakt e-mail: Skylounge.desk@hiltonbelgrade.rs.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja te korišćenjem usluga našeg online sistema rezervacije potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja te ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, opsegu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka odnosno da su vam pružene informacije u skladu sa tačkom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti.

2.3. Politika privatnosti sastavni je deo ovih Uslova korišćenja.

3. Sprečavanje pristupa

Prihvatanjem ovih uslova korišćenja kupac razume da kompanija Belaga Management doo po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme ukoliko utvrdi da je posetilac svojim radnjama na sajtu ugrozio rad istog (narušavanje sigurnosti, pokušaj nedozvoljenog pristupa, narušavanje neometanog rada i slično), ili naneo štetu Prodavcu (nerealizovanje rezervacije, odbijanje prihvatanja rezervacije i slično). Prodavac nije u obavezi da uskraćivanje pristupa sajtu obavesti potrošača.

4. Rezervacija

Kao ponovni korisnik internet stranice, kupac ima mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.
Rezervacija putem sajta je moguća klikom na dugme "REZERVIŠI STO". Sve rezervacije se realizuju putem korpe su finalne i neopozive.

U slučaju da nakon izvršene rezervacije bude utvrđeno da je greškom na sajtu u odnosu na rezervaciju označena pogrešna cena (na primer umesto 1000 dinara, stoji cena 100 dinara), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za rezervaciju važila u trenutku rezervacije. U tom slučaju kupac ima pravo da rezervisani deo plati prema ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbenice.

5. Prijem porudžbine od strane Prodavca

Nakon zaključenja rezervacije, na email koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Sky Lounge restorana. Ukoliko Kupac ne dobije ovakvu potvrdu, potrebno je proveriti ispravnost email adrese koju je ostavio kao kontakt ili prijavu problema da pošalje na email adresu Skylounge.desk@hiltonbelgrade.com.
Belaga Management doo zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u podacima Kupca ili rezervaciji pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Korisnik naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e – mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Prodavac takođe zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene rezervacije, isporuči raspoložive od izabranih. Kupac će biti obavešten emailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih rezervacija od strane Prodavca.

Belaga Management doo zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga o čemu će Kupac biti obavešten putem email – a koji je naveo prilikom rezervacije ili telefonom.

Po prijemu rezervacije i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Prodavac pristupa obradi porudžbine, koja se završava potvrdom od strane Prodavca da je u mogućnosti da porudžbinu realizuje, nakon čega Kupcu prosleđuje informacije o realizovanim sredstvima sa platne kartice Kupca (ukoliko je izabrana opcija plaćanja karticom).

O svakoj promeni statusa rezervacije Prodavac će obavestiti Kupca upućivanjem notifikacionog email – a na kontakt email adresu koju je Kupac ostavio na sajtu.

Prodavac obeležava mesto I termin vidnom porukom 60 minuta pre dolaska Kupca i time potvrđuje da je rezervacija odrađena.

6. Rezervacije u korpi

Rezervaciju koje Kupac stavi u korpu u procesu kupovine nije rezervisana čak i nakon zaključenja. Mesto je rezervisano tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca, koju će Prodavac dostaviti Kupcu putem email poruke. Prodavac zadržava pravo da i nakon slanja potvrde Kupcu da je u mogućnosti da rezervaciju, otkaže deo ili kompletnu u slučaju da nije u mogućnosti da rezervaciju obezbedi, o čemu će putem email – a informisati Kupca.

7. Cene

Cene rezervacije su izražene u dinarima i uključuju PDV. Rezervacije su podložne promeni cena sve do potvrde porudžbine. Belaga Management doo garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršene isporuke. Belaga Management doo zadržava pravo da promenu cena pojedinih rezervacija iz ponude realizuje na dnevnom nivou, u cilju obezbeđivanja pogodnosti Kupcu tokom trajanja promotivnih perioda, o čemu će Kupac biti jasno i blagovremeno informisan.

8. Plaćanje platnim karticama

Sky Lounge restoran Web rezervacija omogućava plaćanje platnim karticama.

Ukoliko plaćate Vašom platnom karticom online prilikom poslednjeg koraka pre potvrde rezervacije, sistem će Vas preusmeriti na link za sigurno plaćanje WSPay gde unosite podatke o Vašoj platnoj kartici.

Ukupna suma i broj rezervacije su automatski unešeni i ne mogu se menjati. Nakon uspešne rezervacije, bićete vraćeni sa sigurne strane za plaćanje nazad na stranicu rezervacije sa potvrdom da je rezervacija uspešna.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa Vašom platnom karticom, bićete vraćeni nazad na stranicu rezervacije sa obaveštenjem o čemu se radi. Po izvršenoj rezervaciji, specifikacija plaćenog e-računa i njegov iznos se ne mogu menjati.

Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e-računa može uputiti e-mail adresu Skylounge.desk@hiltonbelgrade.com.
Belaga Management doo se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Belaga Management doo neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

Belaga Management doo nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Belaga Management doo će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Belaga Management doo neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu saglasnost za isto. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Kupca i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica WSPay.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici ili bilo koji drugi podaci sa kartice (broj kartice, CV2 kod ili bilo koja druga informacija sa platne kartice) nisu dostupni sistemu Belaga Management doo - pa samim tim Belaga Management doo neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

8.1 Plaćanje putem IPS skeniraj

Svoju online porudžbinu možete platiti instant plaćanjem, metodom IPS skeniraj. Kada izaberete IPS skeniraj bićete preusmereni na stranicu na kojoj će Vam biti prikazan jednokratan IPS QR kod koji je obezbedila (naziv banke prihvatioca). Aplikacijom mobilnog bankarstva koju imate instaliranu na svom mobilnom uređaju skeniraćete/preuzećete podatke iz generisanog IPS QR koda i plaćanje obavljate jednostavno, u sigurnom okruženju Vaše banke. Informacija o ishodu plaćanja biće Vam prikazana odmah po završetku obrade na našem sajtu ali će Vam biti dostavljena i putem imejla.

Ako internet prodavnicu posećujete preko mobilnog telefona, plaćanje putem IPS skeniraj možete izvršiti i tako što ćete nakon odabira IPS skeniraj, izabrati banku čijom aplikacijom želite da izvršite plaćanje i kliknuti na dugme za plaćanje. Na taj način ćete otvoriti aplikaciju mobilnog bankarstva banke koju ste izabrali i u njoj potvrditi izvršavanje plaćanja, kao što biste to uradili i po skeniranju IPS QR koda.

8.2 Povraćaj sredstava u slučaju plaćanja platnim karticama

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Belaga Management doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

9. Reklamacije

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca.
Kupac ima pravo da izjavi prigovor odnosno da uputi Prodavcu obaveštenje o fizičkim (materijalnim) neodstacima na robi, u roku od 8 dana od dana prijema robe, u suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju.

Kupac ima sva prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača, kao i drugiim relevantnim propisima.

Svoj zahtev za reklamaciju rezervacije na Sky Lounge sajtu Kupac može prijaviti upućivanjem email–a na adresu Skylounge.desk@hiltonbelgrade.com.

Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije (broj koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde rezervacije) i broj fiskalog računa po kome je transakcija realizovana.

Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima, prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

10. Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

11. Pravila za programe lojalnosti, ankete, akcije i slične promocije

Sve akcije, takmičenja, programi lojalnosti i slične promocije koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na "Kontakt" stranici.

12. Ograničenja

Sve usluge ne moraju biti dostupne svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Učešće i dobijanje poklona u akciji ili sličnim promocijama ne mora biti omogućeno svim licima. Mi zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

13. Promena uslova korišćenja

Belaga Management doo može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ovih Uslova korišćenja koji su dostupni na našem vebsajtu.  Informacija o izmenama ovih Uslova korišćenja bit će vidljivo istaknuta na našem vebsajtu na kojem se nalaze Uslovi korišćenja pa stoga preporučujemo da pre svake rezervacije posetite našu stranicu na kojem se isti nalaze i informišete se. Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, prihvatate i sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

14. Tačnost podataka

Belaga Management doo objavljene na sajtu održava tačnim i ažurnim - ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke korisnika da jesu. U slučaju da primetite neku nepravilnost molimo vas da nas o tome obavestite, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti, na mail Skylounge.desk@hiltonbelgrade.com

PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Korisnik posetom potvrđuje:

 • Da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Sky Lounge online rezervacije te da je upoznat sa Politikom privatnosti kao sastavnim delom ovih Uslova korišćenja
 • Tačnost i potpunost u obrascu navedenih podataka
 • Da je informisan da Belaga Management doo može obrađivati lične podatke naznačene u rezervaciji, za potrebe izvršenja ugovora / pružanje usluge i da Belaga Management doo navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja rezervacije, zaštite korisnika usluga Sky Lounge website kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

15. Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

U skladu sa odredbama člana Zakona o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili izvan poslovnih prostorija prodavca odustane od ugovora, na način i posledicama kako je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača i slanjem Izjave za odustanka od ugovora zaključenih na daljinu ili izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: Izjava).

Obrazac Izjave možete preuzeti na sledećem linku Izjava odustanak od ugovora zakljucenog na daljinu. Izjavu je potrebno popuniti prema instrukcijama koje su sadržane u izjavi i istu dostaviti poštom na adresu Belaga management company doo, ogranak Hotel Hilton Beograd, 11000, Kralja Milana 35 ili na e-mail: skylounge.desk@hiltonbelgrade.com.

SkyLounge - Belgrade